Gratis mall för tidredovisning eller tidrapportering som är avsedd i första hand för småföretagaren eller den enskilde konsulten även om den självfallet även kan anpassas till det större företagets tidredovisningssystem. Tidredovisningsmallen är i excel-format (2003) och innehåller fält för inmatning av datum, åtgärd, tidsåtgång för varje enskild åtgärd samt timpris.

Tidredovisningsmallen räknar löpande ut priset för varje åtgärd och överst i mallen redovisas löpande per automatik sammanlagd nedlagd tid och totalpris.

Mallen laddas enkelt ner till din egen dator där du dessutom fritt kan justera den för att passa just dina behov och hur du önskar att redovisa nedlagd tid.